INFORMATION OM CORONA CoVid-19

Information om Corona CoVid-19

På grund av rådande situation gällande Corona/ COVID-19 följer vi på Thule utvecklingen och
vidtar naturligtvis de skyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten, men även andra
myndigheter i Sverige, rekommenderar.


Med hänsyn till våra medarbetare, kunder och leverantörer har vi beslutat fatt fortsatt under denna
period:
-Minimera våra fysiska möten - vi finns naturligtvis lika tillgängliga som vanligt men mer via digitala kanaler och telefon.
-Vi avser genomföra våra leveranser som vanligt, så långt det är möjligt.
-Om vi eller våra kunder skulle bedöma att det föreligger en risk i någon situation, har vår personal rätt att omprioritera och senarelägga eventuella leveranser eller aktiviteter.
Naturligtvis skall detta i så fall ske i samråd med aktuell part.


Läs även mer här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

2022-01-14 Aktuell uppdatering avseende verksamheten:

Den aktuella coronasituationen medför att det finns risk för försenade leveranser och andra begränsningar i vår verksamhet.

Vi planerar vår verksamhet efter bästa förmåga men räknar med onormalt hög sjukfrånvaro samt ovisshet kring råvaruleveranser. Detta gör att leveransdatumet vi anger på våra ordererkännanden bör ses som preliminärt.

Har ni en pågående order hos oss kommer vi att uppdatera er med ny information så snart vi själva har denna tillgänglig, om det skulle visa sig att er order riskerar bli försenad.

Önskar ni veta hur det ser ut för just er order maila oss aktuellt ordernummer till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Undrar ni något i övrigt tveka inte att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar,

Thule Möbler AB